DRUCKEN

SLOVENSKÉ INFORMÁCIE (slowakisch)


Weltkugel_120 Srdečne Vás vítame na slovenskej stránke Sociálnej poisťovne živnostenského podnikania (SVA). Tu nájdete niektoré základné informácie na tému „Samostatná činnosť a sociálne poistenie“
v Rakúsku.

  • Za akých predpokladov je človek v Rakúsku poistený?
  • Koľko stoji táto poistná ochrana a aké plnenia z nej človek dostane?


Tu nájdete prvé odpovede na všetky tieto otázky.

Sociálna poisťovňa živnostenského podnikania SVA
je kompetentná pre výkon sociálneho poistenia všetkých podnikateľov v Rakúsku
s výnimkou poľnohospodárov. V poistnej ochrane je zahrnuté dôchodkové poistenie a nemocenské poistenie.

Zákonné úrazové poistenie podnikateľov spadá do kompetencie Všeobecnej poisťovne pre úrazové poistenie.

Sociálne poistenie v Rakúsku je organizované podľa princípu povinného poistenia. To znamená, že každá osoba, ktorá v Rakúsku vykonáva činnosť súvisiacu s povinným poistením, povinnému poisteniu tiež podlieha. Štátne občianstvo alebo bydlisko pritom
v zásade nezohrávajú žiadnu úlohu.

V sociálnom poistení podnikateľov treba rozlišovať medzi živnostníkmi
a spoločníkmi na jednej strane a samostatne zárobkovo činnými osobami na druhej strane. Pre tieto skupiny osôb platia čiastočne rozdielne ustanovenia.


Ak chcete získať bližšie informácie ohľadom povinného poistenia živnostníkov alebo spoločníkov, potom kliknite tu:

linkB 1 (1.3 MB)


Ak potrebujete informácie ohľadom povinného poistenia pre činnosti vykonávané ako slobodné povolanie bez živnostenského listu, kliknite, prosím, sem:

linkB 2 (1.0 MB)


K povinnému poisteniu sa možno dobrovoľne pripoistiť
v nemocenskom poistení.

Bližšie aktuálne informácie nájdete tu:

linkINFO 19 (155.4 KB)


Ak by ste potrebovali informácie o novom penzijnom konte, kliknite na tento odkaz:

linkOznámenie o dôchodkovom účte (217.9 KB)